Blog Arsen

Z czego wynikają wysokie koszty wywozu odpadów?


Jak podaje GUS, w ciągu roku w Polsce zbiera się ponad 10 000 ton odpadów. Szacunkowo, na jedną osobę przypada rocznie około 300 kg śmieci. To wartość orientacyjna, ponieważ wciąż kwitnie proceder pozbywania się „kłopotliwych” odpadów w sposób nielegalny (np. pozostawiając je w lasach).

Największym problemem dla mieszkańców gmin są śmieci, których nie można po prostu wyrzucić do kosza. Zaliczają się do nich m.in.:

Przedmioty z powyższego spisu wymagają odpowiedniego zagospodarowania, które – niestety – bywa kosztowne. Część z nich nadaje się do recyklingu, inne należy „unieszkodliwić”, aby nie stwarzały zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Odpady z opróżnionego mieszkaniaOpróżnianie mieszkania i utylizacja odpadów – dlaczego taka droga?

Wiele osób, które chcą skorzystać z oferty opróżnienia mieszkania i wywozu zużytych mebli lub elektrośmieci, zniechęca się po usłyszeniu ceny za wykonanie takiej usługi. Tymczasem na całkowity koszt wywozu odpadów tego typu składa się nie tylko „robocizna”, czyli odbiór i transport odpadów do odpowiednich punktów składowania, ale także inne czynniki.

Od czego uzależniona jest cena wywozu odpadów?

  1. Od ich ilości, wielkości oraz wagi. Trzeba pamiętać, że firma specjalizująca się w wywozie odpadów wielkogabarytowych ponosi koszty umieszczenia ich na składowisku. Ilość składowanych i magazynowanych odpadów to jeden z kluczowych czynników mających wpływ na finalną cenę usługi.

  1. Od rodzaju odpadów. Dla przykładu, odpady skażone i te szczególnie niebezpieczne dla środowiska muszą zostać zutylizowane w ściśle określonych warunkach.

    Proces utylizacji jest kosztowny. Spalarnie, w których przeprowadza się termiczne „unieszkodliwianie” odpadów, a także inne przedsiębiorstwa utylizujące odpady groźne dla człowieka i środowiska naturalnego, muszą dysponować nowoczesnymi instalacjami, laboratoriami oraz liniami technologicznymi, co pociąga za sobą olbrzymie koszty eksploatacyjne. Do tego dochodzą wysokie ceny paliw, energii czy choćby płac pracowniczych, czyli wszystko to, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów zajmujących się odzyskiem i utylizacją śmieci.

  1. Od takich czynników, jak: konieczność demontażu odpadów wielkogabarytowych przed wyniesieniem z lokalu, od rozmiaru auta, którym odpady mają być wywiezione, czy też od wielkości zagraconego lokalu wskazanego do opróżnienia.

W związku z powyższym, ceny wywozu odpadów przez firmę Arsen są ustalane indywidualnie. Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem pod numerem telefonu 732-998-151. Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji.

Kompleksowa pomoc w porządkach - mieszkania, piwnice
Opróżnianie mieszkania krok po kroku

Kategorie

Archiwa